ŚWIADCZENIA

Tytuł Świadczenia: Kwota:
1. Urodzenie dziecka:
200 zł
2. Zgon członka związku:
250 zł
3. Zgon członka Rodziny:
150 zł
4. Przejście na rentę lub emeryturę:
- Dla osób o stażu związkowym od roku do 2 lat:
- Dla osób o stażu związkowy powyżej dwóch lat:

100 zł
250 zł
5. Paczka dla chorującego członka związku:
- Pierwsza paczka po 30 dniach zwolnienia chorobowego:
- Kolejna paczka za kolejne 30 dni zwolnienia chorobowego:
- W przypadku pobytu w szpitalu wymóg 30 dni chorobowego nie istnieje, a gdy wiąże się z długotrwałym pobytem w szpitalu kolejne paczki tak jak pierwsza mają wartość:

40 zł
30 zł


40 zł
6. We wszystkich kwestiach nie wymienionych w uchwale mają zastosowanie zapisy Statutu Związku.