Solidarnoscbudryk.pl KZ NSZZ Solidarność

Profesjonalizm w obronie Twoich praw

HISTORIA KWK BUDRYK

Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk JSW SA zlokalizowana jest centrum górnośląskiej niecki węglowej, otoczona czynnymi i będącymi likwidacji kopalniami węgla kamiennego o kilkudziesięcioletniej tradycji. Budowę KWK Budryk rozpoczęto w 1979 roku, a pierwsze wydobycie osiągnięto w 1994 r. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa udzielił koncesji nr 13/94 z dnia 21.03.1994 r. Kopalni Węgla Kamiennego Budryk S.A. na wydobywanie węgla kamiennego i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego, położonego na terenie gmin Ornontowice i Gierałtowice, miast Knurów, Leszczyny i Mikołów.

ZARZĄD:

PRZEWODNICZĄCY:
Grzegorz Sewerin
WICEPRZEWODNICZĄCY:
Andrzej Powała
WICEPRZEWODNICZĄCY:
Zbigniew Wiernicki
SKARBNIK:
Mirosław Lizoń
SEKRETARZ:
Ireneusz Erfurt

KOMISJA ZAKŁADOWA

Kadencja 2018-2023

CZŁONKOWIE:
Reinold Iwan
Damian Spyra
Rafał Anton
Tomasz Antoniuk
Dariusz Łasecki
Marcin Sontag
Marek Szolc
Andrzej Zeuschner

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI:
Michał Klyta
WICEPRZEWODNICZĄCY:
Mirosław Muras
CZŁONEK:
Renata Cyrus