STATUT

JEDNOLITY TEKST STATUTU NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

PO WPROWADZENIU ZMIAN UCHWALONYCH PRZEZ
XXVIII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW NSZZ „Solidarność”

W DNIU 25 LISTOPADA 2016 ROKU