38. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

AKTUALNOŚCI

38. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

POLECANE WPISY: